Nasjonale og lokale tiltak

Vindafjord kommune har for tida lågt smittenivå og me følger difor nasjonale råd og tiltak. 

Oversikt over nasjonale tiltak

På helsenorge.no finn du kvalitetssikra informasjon og oversikt over råd og reglar om koronaviruset. Her er ein guide til kvar du kan finna informasjon på sidene deira til ofte stilte spørsmål:

Lokale tiltak 

Besøk på omsorgssentra

Ølen omsorgssenter og Vindafjordtunet opnar nå opp for meir besøk på omsorgssentera.

Er du frisk og ikkje har luftvegssymptom, treng du ikkje å avtala besøk på førehand, men halda deg til gjeldane rutinar og smittevernråd.

Pårørande eller andre med luftvegssymptom, eller som sannsynleg har eller har bekrefta covid-19-smitte, skal som hovudregel ikkje koma på besøk. I særskilte tilfelle (alvorleg sjukdom eller terminale pasientar) kan ein få spesialavtale i høve til gjeldane rutine for å koma på besøk. Disse særskilte tilfella må avklarast med tilsynslegen.

Campingplassar og båthamner

Drift av campingplassar og båthamner skal skje i samsvar med NHO Reiseliv sin bransjenorm for handtering av smitteverntiltak ved norske campingplassar - Trygg camping.

Prosedyre for hyppig reinhald må vera utarbeida og skal følgjast før sanitæranlegga kan opnast. Dusjanlegg kan også opnast når prosedyre for hyppig reinhald er utarbeida også for dusjanlegg.

Har du spørsmål om lokale råd og tiltak som du ikkje finn svar på?

Send ein e-post til korona@vindafjord.kommune.no

Har du spørsmål om nasjonale råd og tiltak som du ikkje finn svar på?

Sjekk utfyllande informasjon på helsenorge.no eller ring informasjonstelefonen 815 55 015. Frå utlandet må du ringa +47 21 89 80 42.