Nasjonale og lokale tiltak

Regjeringa har beslutta at Norge går over til ein normal kvardag med auka beredskap laurdag 25. september klokka 16.00.

Regjeringa si oversikt over nye råd og reglar som gjeld frå klokka 16.00 laurdag 25. september.

På helsenorge.no finn du kvalitetssikra informasjon og oversikt over råd og reglar om koronaviruset. 

Her er ein guide til kvar du kan finna oppdatert informasjon på sidene deira: