Nasjonale og lokale føringar

Vindafjord kommune føl nasjonale føringar for koronasituasjonen.

Langsiktig koronastrategi for å normalisera kvardagen

Covid-19-forskrifta

Informasjon frå Helsenorge

På helsenorge.no finn du kvalitetssikra informasjon og oversikt over nasjonale råd og reglar om koronaviruset.