Risikovurdering covid-19

I samsvar med regjeringa og folkehelseinstituttet sine føringar gjennomfører kommunelegen kvar veke ei vurdering av risikonivået i Vindafjord kommune knytt til covid-19-pandemien.

Koronavirus - Klikk for stort bilete Thiago Lazarino frå Pixabay   

Meir informasjon om risikovurderinga kan ein finna her: Risikovurdering - covid-19 - FHI

Status for Vindafjord i veke 24:

Kommuneoverlegen har vurdert at Vindfjord kommune har risiko på risikonovå 1 i samsvar med FHI/Regjeringa si håndbok for oppdaging, vurdering og håndtering av covid-19 utbrot i kommunen. Bak denne vurderinga ligg smittesituasjonen samla sett i regionen. Vurderinga vert gjort regelmessig i fast vekentleg beredskapsmøte i kommunen.