Publisert 07.02.2022

Denne veka blir tilgangen på gratis hurtigtestar utvida til alle bygdene i Vindafjord. På butikken kan du få testar dersom du har symptom eller er nærkontakt.

Publisert 31.01.2022

FHI anbefaler nå å ta prøve frå både hals og nase når ein testar seg sjølv. Det er viktig at ein tar testen om morgonen før ein har ete eller drukke, eller ventar minst 30 minutt etter inntak av mat og drikke.

Publisert 29.01.2022
Kommuneoverlege Terje Kleiven

Koronaviruset har endra seg, og sjølv omikron-viruset muterer i desse dagar. Uansett ser det ut til at dei nye variantane gjev mindre alvorleg sjukdom, i alle fall hos vaksinerte.

Publisert 25.01.2022
Ein haug med negative hurtgtestar.

Frå onsdag 26. januar gjeld det nye karantenereglar. Mellom anna blir karantene erstatta med 5 døgn testing etter siste nærkontakt for husstandsmedlemmer og tilsvarande nære.

Publisert 24.01.2022
5-pakning med hurtigtestar.

Ifølge nasjonale retningslinjer er det nå anbefalt at enkelte grupper som får positiv sjølvtest ikkje treng å ta PCR-test. For desse blir positiv sjølvtest rekna som stadfesting på eit sikkert positivt tilfelle.

Publisert 21.01.2022

Koronavaksinasjonen går sin gang i Vindafjord. Per i dag ser me for oss å nå målet med tilbod om dose 3 til alle over 18 år innan andre halvdel av februar.

Publisert 20.01.2022
Ein haug med negative hurtgtestar.

Vindafjord kommune har god tilgang på sjølvtestar, og deler ut gratis testar til prioriterte grupper.

Publisert 14.01.2022

Fredag ettermiddag er det framleis ein del ledige timar til massevaksineringa i morgon. Det blir difor opna for drop in-vaksinering dei to siste timane.

Publisert 14.01.2022

Smittesituasjonen er stabil i Vindafjord, og frå neste veke er skular og barnehagar tilbake på grønt nivå. 

Publisert 11.01.2022
Espen Rostrup Nakstad, assisterande helsedirektør

– Du er dårlegare beskytta mot alvorleg sjukdom denne vinteren om du ikkje ta dose 3, seier Espen Rostrup Nakstad. Manglande dose 3 kan også få innverknad på ferien din om du har tenkt deg til Europa.