Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Helse og omsorg

Tryggleiksalarm

Tryggleiksalarm er eit låterskeltilbod i som skal hjelpa dei som bur heime til å kjenna større tryggleik.  

Alarmen skal nyttast ved akutt behov for hjelp. Meldinga går til eit responssenter som kontaktar pårørande eller heimetenesta.

Kommunen har inngått leasingavtale med Telenor som betyr at dei fleste som søkjer om alarm får tenesta innvilga. Tenesta er betalingspliktig, og er inntektsberekna.

Kontaktinformasjon

Eining Helse
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30