Helse og omsorg

Tannhelse

Det er Rogaland fylkeskommune som har ansvaret for den offentlege tannhelsetenesta.

Tannhelsetenesta gjev gratis tannbehandling til desse gruppene:

  • barn og ungdom 0-18 år
  • personar med psykisk utviklingshemming
  • bebuarar i alders- og sjukeheimar
  • enkelte brukarar av heimesjukepleien

Ungdom frå 19 til 20 år betaler 25% av behandlingskostnadene.

Ein slepp likevel å betale for nokre spesifikke tannbehandlingar. Ei oversikt over desse unntaka samt satsane finn du på nettsidene til Helfo. Dersom utgiftene er høgare enn takstane, må du betale resten sjølv.

 

Korleis klagar eg på tannlegebehandling?

Tannlegeforeininga sine lokalforeiningar har eigne klagenemnder som skal medverke til å løyse konfliktar.

Kontaktinformasjon

Eining Helse
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30