Helse og omsorg

Spesialisthelsetenesta

Kontaktinformasjon for spesialisthelsetenesta:

 • Bestillerkontor/tingarkontor:

           Tenestekontoret 53 65 60 50/47

Samhandlingstelefon: 941 47 695 Fax tlf. 53 65 60 01 (ein må ringe og gi beskjed dersom ein sender fax då denne ikkje blir brukt til vanleg).

 • Henvendelser i forbindelse med utskrivning av pasienter og nedetid på PLO meldinger:

Samhandlingstelefon:  941 47 695

 • Koordinerende Enhet (KE) i kommunen:

Trine Sørensen: tlf: 53 65 60 48

 • Sykehjem og hjemmesykepleie:

Samhandlingstelefon:  941 47 695

 • Fagansvarlig i sykehjem og hjemmesykepleie:

Ølen omsorgssenter:

Einingsleiar Kitty Soltvedt, tlf: 53 65 60 22

Vindafjordtunet:

Konstituert Einingsleiar Annelin Bauge tlf: 53 65 59 56, e-post: annelin.bauge@vindafjord.kommune.no

 • Fysio- og ergoterapitjenesten:

Liv Kjersti Hustveit: tlf. 412 28 589, e-post: liv.kjersti.hustveit@vindafjord.kommune.no

 • Psykisk helse og rus:

Tina Kvaløy: tlf. 950 59 091, e-post: tina.kvaloy@vindafjord.kommune.no

(Kommunen ynskjer at ein nyttar samhandlingstelefon i forhold til psykisk helse når det gjeld tenesteavtale 2 og 5, tidleg melding og melding om utskrivingsklar pas:
tlf: 941 47 695).

 • NAV:

Kristin Tofte: tlf: 412 37 114, e-post: kristin.tofte@vindafjord.kommune.no

 • Avvik på tjenesteavtaler:

Trine Sørensen: tlf: 53 65 60 48, e-post: trine.sorensen@vindafjord.kommune.no

 • Kontaktinformasjon for pasienter med behov for følgetjeneste ved opphold i sjukehus:

Samhandlingstelefon: 941 47 695

 • Helsestasjon: 53 65 55 60
   
 • Smittevernlege: Iris Klage Håheim, tlf. 473 83 291
 • Kommuneoverlege: Terje Kleiven, tlf. 934 38 664
   
 • Søknad om kommunale tenester:
  Tenestekontoret, Vindafjord kommune, Rådhusplassen 1, 5580 ØLEN  

Kontaktinformasjon

Eining Helse
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30