Helse og omsorg

Fengselshelsetenesta

Sandeid fengsel er ein statleg institusjon. Kommunen har ansvar for helsetenesta til innsatte i fengselet. 

Det er 90% avdelingssjukepleiar, 29% lege og 111% sjukepleiar + 50% sjukepleiar engasjement i 2015.

Kontaktinformasjon

Eining Helse
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30