Helse og omsorg

Individuell oppfølging - Rustenesta

 Tenesta tilbyr oppfølging individuellt og i gruppe. Den individuelle oppfølginga kan vera:

  • Kartleggjingssamtale
  • Samtalebehandling
  • Heimebesøk ved behov
  • Akutthjelp ved kriser
  • Miljøterapi
  • Individuell plan (IP) 
  • Henvising til rusbehandling
  • Oppfølging før, under og etter rusbehandling

Kontaktinformasjon

Eining Helse
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30