Helse og omsorg

Hjelp til pårørande

Vindafjord kommune har inngått avtale med Veiledningssenteret for pårørande. Dette er eit tilbod til pårørande til rusmisbrukarar, pårørande til innsette i fengsel, og pårørande til dei som politiet er i kontakt med.

Dei kan tilby:

  • Individuelle samtaler på kontoret eller på telefon
  • Parsamtaler
  • Familiesamtaler
  • Ulike samtalegrupper (PDF, 33 kB)
  • Informasjono m pårørande sin situasjon i ulike samanhengar

 

Tilbodet er gratis, ta kontakt! (PDF, 38 kB)

Kontaktinformasjon

Eining Helse
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30