Helse og omsorg

Pasient- og brukarombodet

Pasient- og brukarombodet arbeider for å ivareta pasientar sine behov, interesser og rettssikkerheit, og for å betre kvaliteten i helsetenesta.

Dei gir råd, rettleiing og informasjon om rettane til pasientar, brukarar og pårørande.

Ombodet hjelper med å finne rett instans for å oppklare eller klage på vedtak eller behandling. Den enkelte står fritt til å følge råda ein får av ombodet.

I Rogaland er pasientombodet lokalisert i Stavanger:

Adresse: Pasientombodet i Rogaland, Pb. 8100, 4068 Stavanger

Telefon: 95 33 50 50

E-postrogaland@pasientogbrukerombudet.no

Kontaktinformasjon

Eining Helse
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30