Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Helse og omsorg

Bufellesskap

For menneske med psykisk utviklingshemming / fysisk funksjonshemming, tilbyr kommunen bufellesskap med heildøgns omsorgstjenester.

Personalgruppene består av vernepleiarar og andre med helse- og sosialfagleg høgskuleutdanning, fagarbeidarar innan helse- og omsorg og assistentar med praksis.

Seljebakken - Klikk for stort bilete

Seljebakken 

Kommunalt bufellesskap i Ølen med 6 husvære. Brukar betalar husleige.

Avdelingsleiar: Anne Liv Imsland

Telefon: 53 65 56 60

 

Sandeidtunet - Klikk for stort bilete

 

Sandeidtunet

Burettslag i Sandeid med 5 husvære. Brukarane eig husvære og betalar fellesutgifter.

Avdelingsleiar: Leif Arne Løvereide

Telefon: 53 65 56 40

 

Bufellesskapet - Klikk for stort bilete

 

Bufellesskapet

Kommunalt bufellesskap i Sandeid med 6 husvære. Brukar betalar husleige.

Avdelingsleiar: Leif Arne Løvereide 

Telefon: 53 65 56 50

Kontaktinformasjon

Eining Helse
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30