Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Helse og omsorg

Legetenesta i Vindafjord kommune

Kommuneoverlege er Terje Kleiven, tlf. 934 38 664.

Smittevernlege er Iris Klage Håheim, tlf. 473 83 291.

I Vindafjord er det to kommunale legekontor og eit privat legekontor, med totalt 11 fastlegar.

Ølen legekontor

Adresse: Eiabakken 7, 5580 Ølen

Opningstid: kl. 09.00-15.00

Telefontid: Mand, tysd, onsd og fred. 08.15-12.00 og 13.00-15.00
                   Torsd 09.00-12.00 og 13.00-15.00

Telefon: 53 65 55 00

Faks: 53 65 55 01

Bestill legetimen på SMS

Legar

Mark Amend
Elin H Vågen
Iris D. Klage-Håheim
Hogne Heggebø
Anne S. Kleiven

Hjelpepersonell

Sjukepleiar: Hilde G. Tjelmeland 
Helsesekretærar: Grethe H. Lærdal, Lajla S. Eikeland og Marianne Nordal Nielsen.

Legane har offentlege oppgåver i kommunen som:

Mark Amend – Fagansvarleg legevakt
Elin H Vågen - Helsestasjonslege
Iris D Klage-Håheim - Helsestasjonslege
Anne Kleiven - Tilsynslege Vindafjordtunet

Vikedal legekontor

Besøksadresse: Holmen 1 , 5583 Vikedal

Opningstid: kl. 08.30-15.00

Telefon: 53 65 55 40

Faks: 53 65 55 41

Vikedal legekontor på nett

Legar

Anders Bjørnestad, vikar for Niels Sebastian Stuhr - tilsynslege fengsel
Harald Knutsen

Legane har offentlege oppgåveri kommunen som:

Niels Sebastian Stuhr - tilsynslege fengsel

Hjelpepersonell

Helsesekretærar: Anbjørg Falkeid, Sonja Aarekol og Elisabeth H. Staurland (Totalt 2,0 stillingar)

Vindafjord legesenter

Adresse: Vikeveien 32, 5574 Skjold

Opningstid: mandag til fredag kl. 08.00-15.30

Telefontid: kl. 08.00-11.00 og 13.00-15.00

Telefon: 52 76 74 00

Faks: 52 76 74 01

Vindafjord legesenter på nett

Legar

Terje Kleiven
Trine L Stokkan
Kristoffer Hjellen
Svetlana Opheim
LIS1 lege (turnuslege)

Legane har offentlege oppgåver i kommunen som:

Trine L Stokkan - Helsestasjonslege
Terje Kleiven - Kommuneoverlege samt Tilsynslege Psykisk helseteneste
Svetlana Opheim - Tilsynslege Ølen Omsorgssenter

Kontaktinformasjon

Eining Helse
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30