Helse og omsorg

Telefon: 116 117

Alle kommuner i Noreg har ein legevaktordning for øyeblikkeleg helsehjelp heile døgnet. Ring 116 117 for å komma i kontakt med legevaktsentralen i området der du er.

Er det akutt og står om liv, ring 113.

Kommuneoverlege er Terje Kleiven, tlf. 934 38 664.

Smittevernlege er Iris Klage Håheim, tlf. 473 83 291.

I Vindafjord er det to kommunale legekontor og eit privat legekontor, med totalt 11 fastlegar.

Alle innbyggjarar i Noreg har rett til ein allmennpraktiserande lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggjarar på eigen liste.

Ved Ølen og Vikedal legekontor kan du bestille time på SMS og gi melding om at du, til dømes, treng ny resept på faste medisiner du brukar.

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Eining Helse
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30