Helse og omsorg

Legevakt

Hvis liv og helse står på spill: ring 113

Telefon: 116 117 hele døgnet (blir betjent av Haugesund legevaktsentral).
Adresse: Eiabakken 7, 5580 ØLEN

Åpningstider: Fra kl. 15:30- 23:00 på hverdager, og fra 08:00- 23:00 i helgene og helligdager

Etne og Vindafjord legevakt skal gi øyeblikkelig hjelp – utenom fastlegens åpningstid – til alle som befinner seg i Etne og Vindafjord kommune.

Legevakten er for akutt, alvorlig sykdom og skade som ikke kan vente til neste dag.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp i vanlig kontortid må du som pasient kontakte din fastlege.

Praktisk informasjon:
Vi oppfordrer alle til å ringe legevakten først. Du får da en vurdering av sykepleier (ut ifra «norsk indeks for medisinsk nødhjelp»). Det blir ut ifra opplysninger som kommer fram i samtalen, enten gitt råd og veiledning, eller avtale om legekonsultasjon.

Ventetid: Det er ingen ordinær køordning. Ut fra en faglig vurdering vil det som haster mest gå foran andre pasienter som venter.

Alle pasienter deles inn i hastegrader:
-Rød respons – umiddelbar hjelp
-Gulrespons – vurderes etter alvorlighetsgrad
-Grønn respons – vurderes som ikke akutt. Du må vente på ledig kapasitet eller blir henvist til fastlegen din.

Resepter: Legevaktslege skriver bare ut medisiner som gjelder den aktuelle behandlingen. Vanedannende medisiner (gruppe A og B) skrives ikke ut ved legevakten.

Sykemelding: Legevakten sykemelder kun i korte perioder. Forlengelse og annen oppfølging er det fastlegen til pasienten som står for.

Andre viktige adresser og linker:

Haugesund legevakt

Apotekvakt Haugesund

Sjå lenke for meir informasjon om hvordan legevakten skal brukes: https://helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunen/legevakt

Tannlegevakt Haugesund Haugesund tannklinikk Haraldsgata 139 (Victoriahjørnet, inngang fra hjørnet Sørhauggata/Kaigata) 5527 Haugesund Tlf. 901 29 600

Tannlegevakten er åpen for akuttbehandling lørdag, søn- og helligdager fra kl. 13.00 til 17.00. Telefonen er betjent mellom kl. 13.00 og 16.30.

 

Kontaktinformasjon

Eining Helse
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30