Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Helse og omsorg

Legetenesta i Vindafjord kommune

Kommuneoverlege er Terje Kleiven, tlf. 934 38 664.

Smittevernlege er Iris Klage Håheim, tlf. 473 83 291.

I Vindafjord er det to kommunale legekontor og eit privat legekontor, med totalt 11 fastlegar.

Ølen legekontor

Helserespons

Her kan du kontakta legekontoret for time, resept eller andre førespurnader via nett.

Bestill legetimen på SMS
 

Adresse: Eiabakken 7, 5580 Ølen

Opningstid: kl. 09.00-15.00

Telefontid: Mand, tysd, onsd og fred. 08.15-12.00 og 13.00-15.00
                   Torsd 09.00-12.00 og 13.00-15.00

Telefon: 53 65 55 00

Faks: 53 65 55 01

 

Legar

Mark Amend
Elin H Vågen
Iris D. Klage-Håheim
Hogne Heggebø
Anne S. Kleiven

Hjelpepersonell

Sjukepleiar: Hilde G. Tjelmeland 
Helsesekretærar: Grethe H. Lærdal, Lajla S. Eikeland og Marianne Nordal Nielsen.

Legane har offentlege oppgåver i kommunen som:

Mark Amend – Fagansvarleg legevakt
Elin H Vågen - Helsestasjonslege
Iris D Klage-Håheim - Helsestasjonslege
Anne Kleiven - Tilsynslege Vindafjordtunet

Vikedal legekontor

Besøksadresse: Holmen 1 , 5583 Vikedal

Opningstid: kl. 08.30-15.00

Telefon: 53 65 55 40

Faks: 53 65 55 41

Vikedal legekontor på nett

Legar

Anders Bjørnestad, vikar for Niels Sebastian Stuhr - tilsynslege fengsel
Harald Knutsen

Legane har offentlege oppgåveri kommunen som:

Niels Sebastian Stuhr - tilsynslege fengsel

Hjelpepersonell

Helsesekretærar: Anbjørg Falkeid, Sonja Aarekol og Elisabeth H. Staurland (Totalt 2,0 stillingar)

Vindafjord legesenter

Adresse: Vikeveien 32, 5574 Skjold

Opningstid: mandag til fredag kl. 08.00-15.30

Telefontid: kl. 08.00-11.00 og 13.00-15.00

Telefon: 52 76 74 00

Faks: 52 76 74 01

Vindafjord legesenter på nett

Legar

Terje Kleiven
Trine L Stokkan
Kristoffer Hjellen
Svetlana Opheim
LIS1 lege (turnuslege)

Legane har offentlege oppgåver i kommunen som:

Trine L Stokkan - Helsestasjonslege
Terje Kleiven - Kommuneoverlege samt Tilsynslege Psykisk helseteneste
Svetlana Opheim - Tilsynslege Ølen Omsorgssenter

Kontaktinformasjon

Eining Helse
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30