Helse og omsorg

Kommuneoverlege er Terje Kleiven, tlf. 934 38 664.

Smittevernlege er Iris Klage Håheim, tlf. 473 83 291.

I Vindafjord er det to kommunale legekontor og eit privat legekontor, med totalt 11 fastlegar.

Hvis liv og helse står på spill: ring 113

Telefon: 116 117 hele døgnet (blir betjent av Haugesund legevaktsentral).
Adresse: Eiabakken 7, 5580 ØLEN

Åpningstider: Fra kl. 15:30- 23:00 på hverdager, og fra 08:00- 23:00 i helgene og helligdager

Alle innbyggjarar i Noreg har rett til ein allmennpraktiserande lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggjarar på eigen liste.

Ved Ølen og Vikedal legekontor kan du bestille time på SMS og gi melding om at du, til dømes, treng ny resept på faste medisiner du brukar.

Kontaktinformasjon

Eining Helse
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30