Helse og omsorg
Gutar som hoppar i sjøen

Generelt kan ein sei at folkehelsestatus i befolkninga er relativt god. Folkehelseprofilen  2015 er sett opp mot tal i 2014. 

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Helse og omsorg
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Login for redigering