Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Helse og omsorg

Aktivitetstilbod for heimebuande eldre

Vindafjord kommune har tilbod om aktivitetar for heimebuande som treng tilsyn, aktivisering, eller sosial kontakt.

Målet for tenesta er å medverke til å skape inspirasjon og trivsel i kvardagen, og hjelp til å oppretthalde eige funksjonsnivå.

Tilbodet gjeld aktivitet, mat, drikke og sosialt samvær.

Ølen omsorgssenter: Tenesta er open måndag til torsdag kl. 09.30-14.00 (med unntak av høgtidsdagar). Tilbodet har plass til 15 brukarar kvar dag. Skyss til og frå aktivitetstilbodet i eigen buss, høyrer med.

Vindafjordtunet: Tenesta er open onsdag og fredag kl. 09.30-14.00 (med unntak av høgtidsdagar).

Programmet består av individuelle tilrettelagde aktivitetar, middag, kaffi og forfriskingar. I tillegg kan ein kjøpe frukost, frisør eller fotpleie som tilleggsteneste. Ved bingo, utflukter og ekstra tilstellingar kjem ekstra utgifter.

Brosjyre om Dagsenter tilbod i Vindafjord kommune (PDF, 422 kB)

Ein skal søkje på eige skjema, sjå kommunen sitt Søknadssenter. Søknaden vert behandla innan 3 veker. Rekning vert sendt ut 1 gong pr. månad.

 

Serviceerklæring - Helse- og omsorgstenester (PDF, 43 kB)

Kontaktinformasjon

Helse og omsorg
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65