Helse og omsorg

Aktivitetstilbod for heimebuande eldre

Vindafjord kommune har tilbod om aktivitetar for heimebuande som treng tilsyn, aktivisering, eller sosial kontakt.

Målet for tenesta er å medverke til å skape inspirasjon og trivsel i kvardagen, og hjelp til å oppretthalde eige funksjonsnivå.

Tilbodet gjeld aktivitet, mat, drikke og sosialt samvær.

Ølen omsorgssenter: Tenesta er open måndag til torsdag kl. 09.30-14.00 (med unntak av høgtidsdagar). Tilbodet har plass til 15 brukarar kvar dag. Skyss til og frå aktivitetstilbodet i eigen buss, høyrer med.

Vindafjordtunet: Tenesta er open onsdag og fredag kl. 09.30-14.00 (med unntak av høgtidsdagar).

Programmet består av individuelle tilrettelagde aktivitetar, middag, kaffi og forfriskingar. I tillegg kan ein kjøpe frukost, frisør eller fotpleie som tilleggsteneste. Ved bingo, utflukter og ekstra tilstellingar kjem ekstra utgifter.

Brosjyre om Dagsenter tilbod i Vindafjord kommune (PDF, 422 kB)

Ein skal søkje på eige skjema, sjå kommunen sitt Søknadssenter. Søknaden vert behandla innan 3 veker. Rekning vert sendt ut 1 gong pr. månad.

 

Serviceerklæring - Helse- og omsorgstenester (PDF, 43 kB)

Kontaktinformasjon

Helse og omsorg
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65