Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Fakta om Vindafjord kommune

Vindafjord kommune er ein kommune på 620 km2 som ligg på halvøya Haugalandet i Nord Rogaland.
 

Skiltet som seier at du no er i Rogaland Fylke og Vindafjord Kommune - Klikk for stort bilete

Kommunen grensar til Tysvær, Suldal og Etne. Frå sjøsida grensar Vindafjord mot Sveio, Stord og Kvinnherad. Namnet Vindafjord kjem frå «Vindafjorden», fjorden som dannar den sørlige grensa mot Suldal.

Vindafjord kommune og Ølen kommune vart slått saman til Vindafjord kommune frå 01.01.2006. Kommunesenteret er i Ølen, men kommunale tjenester ligg også i Sandeid. I kvar av dei 9 bygdene er det grunnskule, SFO og barnehage.

I 2015 vart det 8 765 innbyggarar fordelt på desse 9 bygdene: Vikebygd, Bjoa, Skjold, Vats, Vikedal, Sandeid, Imsland, Ølensvåg og Ølen. Kommunehuset ligg i Ølen, og kommunen har eit svært samansett næringsliv, hovudsakeleg basert på industri, landbruk og tenesteytande næring. Vindafjord er den 5. største landbruks-kommunen målt etter husdyrhold.

I Vindafjord har mange aktivitetar og sjåverdighetar. Her finn du ein fin natur med fjell og fjordar, der du kan gå tur, bade, fiske.

Dei tre høgste fjella i Vindafjord:

  1. Bjørndalsnuten (1016 moh.)

  2. Høgenut (967 moh.)

  3. Gullvassnuten (954 moh.)

Ølensvåg er den største bygda i Vindafjord, målt i antal bedrifter. Her finn du: Ølen Betong, Westcon, Omega, Granberg Garveri og Berge Sag & Trelast.

Kommunen har 2 sjukeheimar, Ølen omsorgssenter som ligg i Ølen, og Vindafjordtunet som ligg i Vats. I Ølen, Skjold og Vikedal finn du legekontor.

2010 - Klikk for stort bilete
Unni-Marie Lien sitt hus. Her er det turistinformasjon og sal av rosemalde ting.

 Det fins mange stadar for overnatting, møtevirksomhet og meir i kommunen, me har laga ei enkel oversikt.

Skiltet som seier at du no er i Rogaland Fylke og Vindafjord Kommune

Det er 9 Grendeutval i Vindafjord.

Fagarbeidar i vatn og avlaup - Leif M. Dale.

Både innanfor kommunale tenester og i private bedrifter er det stor sjanse for at du finn noko som passar for deg!

Blåbærlyng

Vindafjord kommune har 9 levande bygder med stort engasjement frå innbyggjarane.

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30