Oversikt over tilsette


Areal og forvaltning

Ansatte i avdelingen Areal og forvaltning
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Konst. einingsleiar 53 65 61 36
Landbrukskonsulent 53 65 61 22
Seniorrådgjevar Skog/Vilt 53 65 61 29
Oppmåling/Kart 53 65 61 37
Rådgjevar byggesak 53 65 61 27
Konsulent/merkantil 53 65 61 26
Rådgjevar Plan 53 65 61 23
Fagkonsulent/Gardskart 53 65 61 38
Produksjonstilskot 53 65 61 30
Kart/Plan 53 65 61 34
Frivillige tiltak i landbruket, prosjektstilling 932 16 339
Rådgjevar disp./klage pbl. 53 65 61 39
Oppmåling/Kart/Eigedomsskatt 53 65 61 25
Landbruk 992 36 114
Landbrukskonsulent 53 65 61 32
Rådgjevar Byggesak 53 65 61 28

Barnevern

Ansatte i avdelingen Barnevern
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
902 46 359
Einingsleiar 53 65 56 02

Bekymringsmeldingar: Tlf. 902 46 359 Kveld/helg . VEST barnevernvakt 901 70 591
 

901 70 591

Eining kultur og læring

Ansatte i avdelingen Eining kultur og læring
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Kulturskulen 53 65 58 43
Einingsleiar 53 65 65 30
Frivilligsentralen
Vindafjordmuseet

Eining kultur og læring - Kulturskulen

Ansatte i avdelingen Kulturskulen
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 53 65 58 43 901 66 095
Anne Kristine Andersen

Eining kultur og læring - Vaksenopplæringa

Ansatte i avdelingen Vaksenopplæringa
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleiar 53 65 58 51

Vaksenopplæringa i Vindafjord

Eining kultur og læring - Vindafjord bibliotek

Ansatte i avdelingen Vindafjord bibliotek
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Biblioteksjef 53 65 58 61

Eining kultur og læring - Vindafjordmuseet

Ansatte i avdelingen Vindafjordmuseet
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
970 09 834

Eining tilrettelagde tenester

Ansatte i avdelingen Eining tilrettelagde tenester
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Einingsleiar 53 65 56 20
Åshild Håvås

Eining tilrettelagde tenester - Bufellesskapet / Sandeidtun

Ansatte i avdelingen Bufellesskapet / Sandeidtun
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleiar 53 65 56 58

Eining tilrettelagde tenester - Gnisten

Ansatte i avdelingen Gnisten
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleiar 53 65 56 31

Eining tilrettelagde tenester - Seljebakken

Ansatte i avdelingen Seljebakken
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleiar 53 65 56 60

Helse

Ansatte i avdelingen Helse
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Einingsleiar 53 65 65 65

Helse - Hauatunet

Ansatte i avdelingen Hauatunet
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleiar 53 65 56 66

Helse - Helsestasjon

Ansatte i avdelingen Helsestasjon
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiande helsesøster 53 65 55 60 476 50 640

Helsestasjonen er på Rådhuset i Ølen

Helse - Helsestasjon - Familieteamet

Ansatte i avdelingen Familieteamet
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Familierettleiar 53 65 62 10
Familirettleiar 53 65 62 10
Familirettleiar - Fagleiar 902 04 793
Familierettleiar 53 65 56 86 957 86 100
Brit Nelly Ness  Tveit
Familierettleiar 53 65 56 85
Familierettleiar 53 65 56 87

Helse - Rus og psykiatri

Ansatte i avdelingen Rus og psykiatri
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Einingsleiar 53 65 56 22
Fagleiar 53 65 56 80

IKT

Ansatte i avdelingen IKT
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-leiar 53 65 65 90
Tord Askvig
53 65 65 99
Ikt-konsulent 53 75 80 63
Konsulent 53 65 65 92
Ikt-rådgjevar 53 75 80 62
Ikt-konsulent
Konsulent 53 65 65 93

Kommunaltekniske tenester

Ansatte i avdelingen Kommunaltekniske tenester
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Ingeniør, vann/avløp/veg/trafikk 53 65 61 03
Ingeniør VAV 475 15 743
Einingsleiar 416 99 045
Marit Øverland Ilstad
Ingeniør, bygg/eigedom/park/idrett 53 65 61 06
Konsulent (komm.avgift) 53 65 61 09
Konsulent 53 65 61 04
Ingeniør/prosjektleiar bygg 53 65 61 31
Ingeniør vann/avløp 484 41 294

Kyrkja

Ansatte i avdelingen Kyrkja
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Kyrkjeverje 53 65 57 93

Løn- og personalavdelinga

Ansatte i avdelingen Løn- og personalavdelinga
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Personalsjef 53 65 65 15
Personalrådgjevar 53 65 65 13
Løn 53 65 65 16
Løn 53 65 65 06
Løn 53 65 65 05
Personalrådgjevar 53 65 65 04

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar

Pleie og omsorg - Vindafjordtunet

Ansatte i avdelingen Vindafjordtunet
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Einingsleiar 53 65 59 04 950 00 155

Pleie og omsorg - Ølen omsorgssenter

Ansatte i avdelingen Ølen omsorgssenter
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Einingsleiar 53 65 60 09 404 15 462
Kitty Soltvedt

Politikk

Ansatte i avdelingen Politikk
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordførar 53 65 65 70
Politisk sekretariat 53 65 65 21

PPT

Ansatte i avdelingen PPT
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Einingsleiar 53 65 57 10
Liv Ingunn Heie Medhaug

Reinhald

Ansatte i avdelingen Reinhald
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 53 65 61 04
Einingsleiar 53 65 61 40 901 17 893

Rådmannen sin stab

Ansatte i avdelingen Rådmannen sin stab
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT- leiar 53 65 65 90 918 10 789
Økonomisjef 53 65 65 02 915 48 885
Kommunedirektør 958 63 691
Yngve  Bergesen
Personal- og organisasjonssjef 53 65 65 15 452 19 036
Kommunalsjef oppvekst 53 65 65 35 982 86 872
Nils Erik Eide
Kommunalsjef helse 412 42 299
Service- og fellestenester 53 65 65 27 971 36 580
Skulerådgjevar 53 65 65 37 905 86 371
Leiv Karsten Medhaug
Kommunalsjef/ Samfunnsutviklar 936 46 043
Barnehagerådgjevar 53 65 65 38 975 74 954
Inger Kathrine Sundve

Service- og fellestenester

Ansatte i avdelingen Service- og fellestenester
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleiar 53 65 65 64
Konsulent merkantil 53 65 56 00
Konsulent merkantil 53 65 56 21
Konsulent 53 65 65 24
Sekretær 53 65 65 23
Leiar 53 65 65 27
Konsulent merkantil 53 65 57 10
Sakshandsamar 53 65 65 62
Sakshandsamar 53 65 65 08
Konsulent 53 65 65 26
Politisk sekretariat 53 65 65 21

Skule og barnehage - Bjoa skule og barnehage

Ansatte i avdelingen Bjoa skule og barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 53 65 57 20 404 13 639

Skule og barnehage - Imsland skule og barnehage

Ansatte i avdelingen Imsland skule og barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Einingsleiar 53 65 58 30 414 93 230

Skule og barnehage - Sandeid barnehage

Ansatte i avdelingen Sandeid barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Einingsleiar 53 65 58 85 913 33 225
Aina Apeland

Skule og barnehage - Sandeid skule

Ansatte i avdelingen Sandeid skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 53 65 58 02

Skule og barnehage - Skjold barnehage

Ansatte i avdelingen Skjold barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Einingsleiar 53 65 58 73

Skjold barnehage

Skule og barnehage - Skjold skule

Ansatte i avdelingen Skjold skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 53 65 57 42 472 66 856

Skule og barnehage - Vats barnehage

Ansatte i avdelingen Vats barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Einingsleiar 53 65 58 75 966 50 645

Skule og barnehage - Vats skule

Ansatte i avdelingen Vats skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 53 65 57 60 911 57 860

Skule og barnehage - Vik skule og barnehage

Ansatte i avdelingen Vik skule og barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 53 65 57 30 922 41 257
Anne Marte Waage Tveit

Skule og barnehage - Vikedal skule

Ansatte i avdelingen Vikedal skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 53 65 58 12 990 78 863

Skule og barnehage - Vågen barnehage

Ansatte i avdelingen Vågen barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
53 65 58 80
Sofie Haugland

Skule og barnehage - Vågen skule

Ansatte i avdelingen Vågen skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 53 65 57 70

Vågen skule

Astrid Førsund

Skule og barnehage - Ølen skule

Ansatte i avdelingen Ølen skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Konst. rektor 53 65 57 82 951 50 434

Økonomiavdelinga

Ansatte i avdelingen Økonomiavdelinga
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rekneskap 53 65 65 07
Skatt 53 65 65 12
Økonomisjef 53 65 65 02 915 48 885
Rekneskap 53 65 65 09
Rekneskap 53 65 65 03
Controller 53 65 65 10
Fakturering 53 65 65 11

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30