Organisering

Klikk for stort bilete 

 

Søk etter tilsett

Velkomen som tilsett i Vindafjord kommune!

Stragisk leiargruppe

Følgjande personar inngår i Kommunedirektøren si strategiske leiargruppe:

Kommunedirektør Yngve Folven Bergesen
Kommunalsjef helse og omsorg Sigurd Gjerdevik
Kommunalsjef oppvekst Nils Erik Eide
Kommunalsjef/Samfunnsutviklar Anne Sofie Sandvik
Personal - og organisasjonsjef Kristin Marie Dahle
Økonomisjef Vegard Bang


Leiarforum

Strategisk leiargruppe, stabsleiarane og einingsleiarane i kommunen utgjer leiarforum. Leiarforum er eit organ for utvikling av leiarskap i Vindafjord kommune, og ein arena for utfikling av samhandlinga mellom strategisk leiing og leiarar på stabs- og einingsnivå.

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30