security.jpg

 

Vindafjord kommune har tatt i bruk eDialog.  Med denne tenesta kan du trygt sende oss brev og dokument sjølv om dei er unnateke offentlegheit.


Mange sender dokument til kommunen via e-post.  E-post kan vera ein usikker kanal fordi den kan hackast, e-postar kan stoppast i spamfilter eller ikke koma fram av andre årsaker. 

Ved å nytta tenesta eDialog, kan du no senda oss dokument via ein sikker kanal.

Vi oppfordrar både privatpersonar og bedrifter til å nytta eDialog til å sende dokument trygt inn til oss!

HER FINN DU EDIALOG FOR VINDAFJORD KOMMUNE 

For å bruke tenesta, må du logge på/autentisere deg ved hjelp av ID-porten (MinID, BankID mv)

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Login for redigering