Graveløyve

Ved graving i kommunal veg eller kommunal grunn, må det søkast om graveløyve.

Søknaden må innehalda eintydig informasjon (gjerne situasjonsplan) om kvar det er ønskeleg å grava, kvifor og tidsrom.

Send søknad til teknisk@vindafjord.kommune.no eller til Komunaltekniske tenester, Vindafjord kommune, Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Kontaktinformasjon

Kommunaltekniske tenester
E-post

Besøksadresse:
Østbøvegen 2, 5585 Sandeid

Postadresse:
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Hildbjørg Fludal
Ingeniør
VAR Område
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 53 65 61 03
Mobil 99 23 55 50
Berit Fyljesvoll Haugsland
Einingsleiar
Kommunaltekniske tenester
E-post
Mobil 91 35 04 68