Graveløyve

Ved graving i kommunal veg eller kommunal grunn, må det søkast om graveløyve.

Søknaden må innehalda eintydig informasjon (gjerne situasjonsplan) om kor det er ønskjeleg å grava, kvifor og tidsrom.

Send søknad til teknisk@vindafjord.kommune.no eller til komunaltekniske tenester, Vindafjord kommune, Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Kontaktinformasjon

Kommunaltekniske tenester
E-post

Besøksadresse:
Østbøvegen 2, 5585 Sandeid

Postadresse:
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Hildbjørg Fludal
Ingeniør veg, vatn og avløp
Kommunaltekniske tenester
E-post
Telefon 53 65 61 03
Mobil 992 35 550
Marit Øverland Ilstad
Einingsleiar
Kommunaltekniske tenester
E-post
Telefon 53 65 61 02
Mobil 416 99 045