Avkøyring til kommunal veg

Før etablering av 

  • ny avkøyring
  • utvida bruk eller
  • omlegging av eksisterande avkøyring til kommunal veg

som ikkje er bestemt i reguleringsplan, skal ein sende søknad til Vindafjord kommune

Slik søker du

Søknad om avkøyring til kommunal veg kan sendast i vanleg brev til

Kommunaltekniske tenester, Vindafjord kommune, Rådhusplassen 1, 5580 Ølen, eller på e-post til teknisk@vindafjord.kommune.no.

I søknaden skal det vera med ein situasjonsplan som viser siktsoner, plassering av avkøyring, snuplass på tomt, plassering av bygning og eit lengdeprofil som viser høgde på den kommunale vegen og avkøyring. Det må også visast løysing for overvatn.

Tips kan hentast frå vegvesenet sine sider:

Kva må søknaden innehalda

Sjå også lovdata:

Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg

Kontaktinformasjon

Kommunaltekniske tenester
E-post

Besøksadresse:
Østbøvegen 2, 5585 Sandeid

Postadresse:
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Hildbjørg Fludal
Ingeniør veg, vatn og avløp
Kommunaltekniske tenester
E-post
Telefon 53 65 61 03
Mobil 992 35 550
Marit Øverland Ilstad
Einingsleiar
Kommunaltekniske tenester
E-post
Telefon 53 65 61 02
Mobil 416 99 045