Toraneset miljøpark – søknad om løyve for farleg avfall – offentleg ettersyn

Haugalandet Interkommunale Miljøverk (HIM) søker Statsforvaltaren om nytt løyve for mottak, sortering og lagring av farleg avfall på Toraneset Miljøpark.

Eventuell høyringsuttale kan sendast til
Statsforvaltaren i Rogaland, postboks 59, 4001 Stavanger,
eller på e-post til sfropost@statsforvalteren.no innan 10.08.2021, 4 veker etter utleggingstidspunkt.