Ølensvåg, Bergsneset Industriområde - Offentleg ettersyn

Framlegg til Detaljregulering Bergsneset Industriområde, Ølensvåg er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §§ 5-2 og 12-10.

Saksdokumenta er:

Eventuelle merknader til planframlegg må sendast skriftleg til Vindafjord kommune, Eining Areal og forvaltning, Østbøvegen 2, 5585 Sandeid eller landbruk@vindafjord.kommune.no innan 19.09.2022.

Sjå planen digitalt