Ølen, Ytre Hamre, naust, planendring - Planvedtak

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 blir det varsla om at Reguleringsplan for hytter på Ytre Hamre, planendring blei vedteken i Vindafjord kommunestyre i sak 049/23 den 25.04.2023.

Saksdokumenta er:

Vedtaket kan påklagast innan 3 – tre veker, rekna frå denne kunngjeringa, jf. forvaltningslova kap. VI, jf. Plan- og bygningslova §1-9. Eventuell klage skal sendast skriftleg til Vindafjord kommune, Eining Areal og forvaltning, Østbøvegen 2, 5585 Sandeid eller som e-post til: landbruk@vindafjord.kommune.no

Lenke til digital plan