Imsland, Vågafossen settefisk - Offentleg ettersyn

Framlegg til Detaljregulering Vågafossen settefisk - endring, Imsland er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §§ 5-2 og 12-10.

Saksdokumenta er:

Eventuelle merknader til planframlegg må sendast skriftleg til Vindafjord kommune, Eining Areal og forvaltning, Østbøvegen 2, 5585 Sandeid eller landbruk@vindafjord.kommune.no innan 12.06.2023.

Digitalt plankart og moglegheit til å komme med merknadar under fanen "gi tilbakemending"