Høyring av framlegg til ny vass- og avløpsforskrift

Vindafjord kommune legg med dette framlegg til ny vass- og avløpsforskrift ut på høyring.

Kran med rennande vatn. - Klikk for stort bilete Analogicus, Pixabay  Frist for innsending av uttale er sett til 1. november 2021.

Høyringssvar kan sendast til postmottak@vindafjord.kommune.no

eller Vindafjord kommune, Rådhusplassen 1, 5580 Ølen