Godkjente reguleringsplanar

Alle godkjente reguleringsplaner i Vindafjord kommune er tilgjengelig digitalt. 

I Fonnakart (kommunekart.com) kan du søka på grunnkart, reguleringsplanar og kommunale planar. I arealplaner.no finn du reguleringsplanar som er vedtekne, under arbeid og godkjente.

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
E-post

Besøksadresse
Østbøvegen 2, 5585 Sandeid

Postadresse
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Sissel Aarvik
Seniorrådgivar
Areal og forvaltning
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 53 65 61 36
Ingrid Johannessen
Rådgjevar
Areal og forvaltning
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 53 65 61 23