Godkjente reguleringsplanar

Alle godkjente reguleringsplaner i Vindafjord kommune er tilgjengelig digitalt. 

I kommunekart kan du søka på grunnkart, reguleringsplanar og kommunale planar. I planinnsyn finn du reguleringsplanar som er vedtekne, under arbeid og godkjent.

Oversikt over godkjente reguleringsplanar 

I tabellen under finn du vedtatte reguleringsplanar heilt frå 2007 og fram til i dag. Tabellen er sortert på dato, men dersom du ønsker å sortere på stadsnavn i staden, kan du klikke på overskrifta Stad i tabellen.  

Godkjente reguleringsplanar
Stad Reguleringsplan Vedtatt
Vikedal Barnehage/bygdahus/idrettsanlegg m.m. i Osen i Vikedal - lita endring 07.04.2021
Imsland Storøynå hytteområde - lita endring 24.03.2021
Imsland Ølmedal camping 15.12.2020
Vikebygd Trovåg settefiskanlegg, ny plan 15.12.2020
Ølensvåg Ørland naustområde, lita endring 26.08.2020
Skjold Goavik hyttefelt 19.11.2019
Ølen Eiodalen forretningsområde 16.10.2019
Ølen Heggjo aust bustadområde 16.10.2019
Imsland Vassosen hytteområde 24.09.2019
Ølen Hiksdal natursteinbrot 24.09.2019
Vikebygd Tordalen masseuttak 28.05.2019
Ølen Nerheim næringsområde 28.05.2019
Vats Solnes naust- og bustadområde, Nedre Vats 11.04.2019
Vikedal Søndenåfeltet bustadområde 19.02.2019
Ølensvåg Vågshagen 6 bustadområde 18.09.2018
Vats Småbåthamn Åmsosen, Nedre Vats 20.02.2018
Vats Knapphus 2 bustadområde, Øvre Vats 31.10.2017
Vikebygd Skjeljavika hyttefelt 19.09.2017
Ølensvåg E134 Espelandssvingane - gang- og sykkelveg 20.06.2017
Sandeid Gang- og sykkelveg, Sandeid - Lærdal langs Fv. 514 20.06.2017
Ølen Ølen kyrkjegard med tilkomst og parkering 23.05.2017
Vikebygd Fritidsbustadar Gangstøtoppen 23.05.2017
Vikedal Miljøgate og gang- og sykkelveg i Vikedal 04.04.2017
Sandeid Gnr. 13 bnr. 225 m/fl. Østbø 21.03.2017
Ølensvåg Kjellesvik naustområde, gnr 317 bnr 8 og 6 m.fl. 21.02.2017
Ølensvåg Fotgjengarundergangar, Ølensvåg 20.12.2016
Sandeid Naustområde Strand 01.11.2016
Skjold Gang- og sykkelveg langs Fv. 734; parsell Håkull-Trovåg 23.02.2016
Vikebygd Plassavegen naust- og turismeområde 09.02.2016
Skjold Naustområde Bakk, Haraldseidvågen 08.09.2015
Ølensvåg Naustområde Ørland 08.09.2015
Vats Sjøområder i Vats- og Yrkjefjorden 24.06.2015
Ølen/Ølensvåg E134 Gang- og sykkelveg Ølen - Ølensvåg 22.06.2015
Imsland Hyttebø, del av gnr. 95 bnr. 2 - reguleringsendring 08.06.2015
Bjoa Gardavika hyttefelt 14.04.2015
Skjold Håvik hyttegrend 14.04.2015
Ølen Bustadområde vest for kyrkjetunet i Ølen, del av gnr 291 bnr 5 04.03.2015
Vikebygd Naustområde Ulvebne 24.02.2015
Bjoa Fritidsbustadar Svollandsneset 24.02.2015
Ølensvåg Næringsbebyggelse, bnr 309 bnr 5 m/fl 24.02.2015
Ølensvåg Lunde Øvre 17.12.2014
Ølen Hiljesteinsvika 09.09.2014
Ølen Eiabakken 24.06.2014
Bjoa Gnr./bnr. 317/2 Brandøy ungdomsheim 27.05.2014
Ølen Øvrehagen bustadfelt - reguleringsendring 03.04.2014
Ølensvåg Bustadområde Vågshagen 5 29.10.2013
Ølen Ølen båthamn 10.09.2013
Ølen Gartneritomta i Ølen 10.06.2013
Sandeid Balabrekka 28.05.2013
Skjold Veravika 09.04.2013
Ølen Roa 2 19.03.2013
Skjold Haganes 19.03.2013
Bjoa Naustområde Svollandsneset 06.02.2013
Imsland Storøynå hytteområde 06.02.2013
Vats Tinghaugen bustadområde, Nedre Vats 12.12.2012
Skjold Vikaneset 12.12.2012
Skjold Tosvoll vest 12.12.2012
Vikebygd Liofeltet 2 14.11.2012
Ølen Masseuttak Fikse aust 30.10.2012
Skjold Dalavik 30.10.2012
Ølen Masseuttak Fikse vest 11.09.2012
Vikedal Holmen 17.04.2012
Imsland Vågafossen settefisk 17.04.2012
Vats Roligheten, Nedre Vats 17.04.2012
Sandeid Ilsvåg 17.04.2012
Bjoa Bjoavatnet 07.02.2012
Vikebygd Trovåg nord 07.02.2012
Ølen Naust på Hamre 13.12.2011
Ølen Naust Ytre Hamre 15.11.2011
Vikebygd Leirhammer/Dommersnes 06.09.2011
Skjold E134 Skjoldavik-Solheim 14.06.2011
Ølensvåg Fv. 543 frå Lunde til Kåta 14.06.2011
Ølensvåg Vågshagen 4 14.06.2011
Bjoa Hyttefelt Grunnavåg 08.02.2011
Vikebygd Trovåg mølle 26.10.2010
Ølensvåg Vaka - naustbuer - reguleringsendring 31.08.2010
Ølen Hauane 15.06.2010
Imsland Vågen naturcamping 13.04.2010
Skjold Longåsentunet 09.02.2010
Imsland Imsland båthamn 09.02.2010
Skjold Longalandsvik - reguleringsendring 09.02.2010
Skjold Skjoldalid 2 09.06.2009
Skjold Fosternes 09.06.2009
Sandeid Naust i Ilsvåg 09.06.2009
Vikebygd Hytteområde Dommersnes, Kolstø 09.06.2009
Vikedal Barnehage/bygdahus/idrettsanlegg m.m. i Osen i Vikedal 31.03.2009
Ølen Del av Eide aust, Osenområde 16.12.2008
Skjold Isvik hageby IV, øst 25.11.2008
Vats Velde tomtefelt, Øvre Vats 30.09.2008
Ølensvåg Vågshagen del 3 30.09.2008
Sandeid Del av Østbø, Sandeid sentrum - reguleringsendring 30.09.2008
Sandeid Camillahuset - reguleringsendring 30.09.2008
Imsland Hytteområde ved Hustoftvatnet 02.09.2008
Skjold Isvik hageby IV, vest 02.09.2008
Ølen Ølen sentrum del 1 17.04.2008
Skjold Vikaneset 18.12.2007
Vats Vats mottaksanlegg Raunes, Nedre Vats 18.12.2007
Imsland Imslandsjøen-bevaring 13.11.2007

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
E-post

Besøksadresse
Østbøvegen 2, 5585 Sandeid

Postadresse
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Sissel Aarvik
Seniorrådgivar plan
Areal og forvaltning
E-post
Telefon 53 65 61 36
Ingrid Johannessen
Rådgivar plan
Areal og forvaltning
E-post
Telefon 53 65 61 23