Huskeliste for situasjonsplan

Du kan bestilla situasjonskart ved førespurnad til den kommunen der eigedommen ligg. Kartet må vere i målestokk M = 1:1000 eller 1:500

Dette må du sjølv sørga for å teikna inn på situasjonskartet før du sender det inn saman med ei byggesak:

Ny bustad

 • Nytt tiltak med målsetting.
 • Målsett avstand frå bustad til andre bygg.
 • Målsett avstand frå bustad til nabogrenser.
 • Målsett avstand frå bustad til senter veg.
 • Møneretning.
 • Terrengendringar som følge av det nye tiltaket (skjæring, fylling, støttemurar o.l.)
 • Tilkomst og avkjøring til det nye tiltaket. Stigning på tilkomst. Eventuelle siktlinjer for avkjøring og tilkomst.
 • Framtidig garasje og oppstillingsplass for bil. Plass til oppstilling av bil framføre garasjeport + bil må kunna snu på eigen grunn.
 • Det må bli oppgitt sokkelhøgde.
 • Tittelfelt med identifisering: Målestokk, G/B.nr., kva saka gjeld og dato.

Andre tiltak på same eigedom

 • Det nye tiltaket med målsetting.
 • Målsett avstand frå det nye tiltaket til andre bygg.
 • Målsett avstand frå det nye tiltaket til nabogrenser.
 • Målsett avstand frå det nye tiltaket til senter veg.
 • Møneretning.
 • Terrengendringar som følge av det nye tiltaket (skjæring, fylling, støttemurar o.l.).
 • Tittelfelt med identifisering: Målestokk, Gnr./Bnr., kva saka gjeld og dato.