Bustad, eigedom og kart

Drift av veglys er Vindafjord kommune sitt ansvar.  Men Haugaland Kraft og SØK vedlikehaldar på oppdrag frå kommunen. 

Veglister for fylkesvegar og kommunale vegar kan ein finne på  www.vegvesen.no/veglister

Brukarane av private vegar må syte for vedlikehald, brøyting og strøying gjennom vinteren.

Tiltaksdel trafikksikringsplan 2013-2014 (PDF, 58 kB)

Tiltaksdelen blei vedteken i Utval for drift, utvikling og kultur, 12. november 2012, sak 057/12.

Vinter 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen brøytar kommunale vegar. Brøytinga byrjar når det er 8-10 cm snø.

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Kommunaltekniske tenester
Østbøvegen 2, Sandeid Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Login for redigering