Bustad, eigedom og kart
Vatn og avlaup

 

Vakttelefon drift, vatn og kloakk: 480 99 253

Alle kommunane i Rogaland har ein felles VA-norm.

Logo - HIM

Fra 1. januar 2016 har HIM overtatt ansvar for administrering av slamtømming og innkreving av slamgebyrer for HIM-kommunane.

Vindafjord kommune krev inn avgift for dei som er tilknytta offentleg kloakk, medan HIM krev inn avgift for dei som har private slamavskillarar.

Nærare informasjon får ein på HIM sine nettsidar

Logo - HIM

Kommunale avgifter blir fakturert i tre terminar, med følgjande forfallsdato: 28. februar, 30. juni og 31. oktober. Når det gjeld renovasjon og slamtømming, er det Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM) som fakturerer etter eige oppsett.

Ved tilkopling til offentleg vatn- og avløpsanlegg skal det søkjast til kommunen om dette. Det må søkjast både ved oppføring av nybygg og når eksisterande bygningar skal tilkoplast det offentlege vatn- og avløpsanlegget.

”Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Vindafjord kommune”, vedteken i Kommunestyret 30.04.2011

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Kommunaltekniske tenester
Østbøvegen 2, Sandeid Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Marit Øverland Ilstad
Einingsleiar
E-post: Send epost
Login for redigering