Bustad, eigedom og kart
Vatn og avlaup

 

Vakttelefon drift, vatn og kloakk: 480 99 253

Alle kommunane i Rogaland har ein felles VA-norm.

Logo - HIM

Fra 1. januar 2016 har HIM overtatt ansvar for administrering av slamtømming og innkreving av slamgebyrer for HIM-kommunane. Det medfører noen endringer både for abonnentene, kommunene og HIM.

 

Logo - HIM

Frå 2015 vil HIM (Haugaland Interkommunale Miljøverk)sende ut faktura for renovasjon til abonnentane i Vindafjord kommune.

Ved tilkopling til offentleg vatn- og avløpsanlegg skal det søkjast til kommunen om dette. Det må søkjast både ved oppføring av nybygg og når eksisterande bygningar skal tilkoplast det offentlege vatn- og avløpsanlegget.

”Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Vindafjord kommune”, vedteken i Kommunestyret 30.04.2011

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Kommunaltekniske tenester
Østbøvegen 2, Sandeid Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Marit Øverland Ilstad
Einingsleiar
E-post: Send epost
Login for redigering