Bustad, eigedom og kart

Kontaktperson er Stine Helen Marken tlf. 53 65 61 34

Ei adresse skal ha adresse frå vegen som gjev tilkomst. Det er 3 hovudprinsipp for adressering.

Når fleire leiligheiter har same adresse/inngang, har kvar leiligheit i tillegg sitt eige bustadnummer.

Ved å oppgi ditt bustadnummer til folkeregisteret gjer du det lettare for ambulanse, politi og brannvesen å finne raskare fram til di leiligheit.

Du får bruk for bustadnummeret i samband med installasjon av telefon, breiband og internett.

Ved flytting skal bustadnummeret førast opp på flyttemeldinga til folkeregisteret.

Skilt eksempel

Kommunen set opp og har ansvar for vedlikehald av vegnamnskilt og tilvisingsskilt. Kontaktperson er Hildbjørg Fludal tlf. 992 35 550 eller 53 65 61 03

Huseigar har ansvar for å setje opp eige husnummerskilt. Kommunen tilrår reflekterande skilt som er lett å få auga på i mørket. Er huset tilbaketrukke frå vegen, bør ein også ha nummerskilt ved innkjørsla.

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
Besøksadr.: Østbøvegen 2, 5585 Sandeid Postadr.: Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : landbruk@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30. Plan- og byggesak stengt tysdagar
Anne Sofie Sandvik
Einingsleiar
E-post: Send epost
Login for redigering