Bustad, eigedom og kart

Veglister

Veglister for fylkesvegar og kommunale vegar kan ein finne på  www.vegvesen.no/veglister

I veglistene kan ein finne ut kor tunge og lange køyretøy som kan ferdast lovleg langs dei ulike vegane.

Veglistene blir oppdatert etter kvart som det kjem endringar.  Det er Statens vegvesen som gir eventuelle dispensasjonar, også for kommunale vegar.

Kontaktinformasjon

Kommunaltekniske tenester
Østbøvegen 2, Sandeid Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65