Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Bustad, eigedom og kart

Vedlikehald av private vegar

Brukarane av private vegar må syte for vedlikehald, brøyting og strøying gjennom vinteren.

Ordninga er slik at alle brukarane av privat veg dannar veglag. Veglaget vèl sine tillitsfolk, og kostnadane til vedlikehald av vegen vert fordelt slik at alle betalar for sin del. Vegloven har reglar for dette. Blir ein ikkje einige, er det råd å få avgjersle ved skjønn.

Kontaktinformasjon

Kommunaltekniske tenester
Østbøvegen 2, Sandeid Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65