Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Bustad, eigedom og kart

Avkøyring til kommunal veg som ikkje er bestemt i reguleringsplan

Før etablering av  ny avkøyring, utvida bruk eller omlegging av eksisterande avkøyring til kommunal veg skal ein sende inn søknad.

 

Søknad om avkøyring til kommunal veg kan sendast i vanleg brev til Vindafjord kommune, eining kommunaltekniske tenester, Østbøvegen 2, 5585 Sandeid eller på e-post til teknisk@vindafjord.kommune.no.

 

Det må vere med søknaden ein situasjonsplan som viser siktsoner, plassering av avkøyring, snuplass på tomt, plassering av bygning og eit lengdeprofil som viser høgde  på den kommunale vegen og avkøyring.

Tips kan hentast frå vegvesenet sine sider.

 

https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/langs-veien/soknad-om-avkjorsel/hva-ma-soknaden-inneholde

  

Det må også visast løysing for overvatn.

 

Sjå også

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1964-07-16-3905

Kontaktinformasjon

Kommunaltekniske tenester
Østbøvegen 2, Sandeid Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65