Bustad, eigedom og kart
Sjoargata

Oversikt over tiltak, vedteke 28. november 2016 av Utval for drift , utvikling og kultur i Vindafjord kommune finn de her: (PDF, 22 kB) 

Drift av veglys er Vindafjord kommune sitt ansvar.  Men Haugaland Kraft vedlikeheld på oppdrag frå kommunen. 

Veglister for fylkesvegar og kommunale vegar kan ein finne på  www.vegvesen.no/veglister

Brukarane av private vegar må syte for vedlikehald, brøyting og strøying gjennom vinteren.

Tiltaksdel trafikksikringsplan 2013-2014 (PDF, 58 kB)

Tiltaksdelen blei vedteken i Utval for drift, utvikling og kultur, 12. november 2012, sak 057/12.

Vinter 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen brøytar kommunale vegar. Brøytinga byrjar når det er 8-10 cm snø.

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Kommunaltekniske tenester
Østbøvegen 2, Sandeid Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65