Bustad, eigedom og kart
Sjoargata

Drift av veglys på kommunale vegar er Vindafjord kommune sitt ansvar.  Statens vegvesen driftar veglys på fylkesvegar og E134. Haugaland Kraft vedlikeheld for både Vindafjord kommune og Statens vegvesen. 

Sjoargata

Oversikt over tiltak, vedteke 28. november 2016 av Utval for drift , utvikling og kultur i Vindafjord kommune finn de her: (PDF, 22 kB) 

Veglister for fylkesvegar og kommunale vegar kan ein finne på  www.vegvesen.no/veglister

Brukarane av private vegar må syte for vedlikehald, brøyting og strøying gjennom vinteren.

Tiltaksdel trafikksikringsplan 2013-2014 (PDF, 58 kB)

Tiltaksdelen blei vedteken i Utval for drift, utvikling og kultur, 12. november 2012, sak 057/12.

Vinter 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen brøytar kommunale vegar. Brøytinga byrjar når det er 8-10 cm snø.

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Kommunaltekniske tenester
Østbøvegen 2, Sandeid Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65