Bustad, eigedom og kart

Slamhandtering

Fra 1. januar 2016 har HIM overtatt ansvar for administrering av slamtømming og innkreving av slamgebyrer for HIM-kommunane.

Vindafjord kommune krev inn avgift for dei som er tilknytta offentleg kloakk, medan HIM krev inn avgift for dei som har private slamavskillarar. Logo - HIM - Klikk for stort bilete

Nærare informasjon får ein på HIM sine nettsidar

Kontaktinformasjon

Kommunaltekniske tenester
Østbøvegen 2, Sandeid Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65