Bustad, eigedom og kart

Kommunale tomter for privat busetting

Vindafjord kommune har fleire tomter lagt ut for sal. 

Det er ikkje ledige kommunale tomter i alle bygdene, men ta kontakt med eksterne tomteselskap.

Bjoa

Hjartåkerfeltet - kart (PDF, 490 kB)

Tomteprisar - Hjartåker, Bjoa
Gnr/Bnr Areal Pris 2017
255/212 759 109 508
255/213 833 109 508
255/214 825 109 508
255/223 962 109 508
255/186 970 109 508

 

Imsland 

Ølmedal - kart (PDF, 110 kB)

Tomteprisar - Ølmedalsfeltet, Imsland
Gnr/Bnr Areal Pris 2017
73/42 1007 100 000
73/49 886 50 000

  

Vats

Kårhusfeltet - Kårhusfeltet - kart (PDF, 434 kB)

Tomteprisar - Kårhusfeltet, Vats
Gnr/Bnr Areal Pris 2017
111/45 1192 110 000

 

Vikedal

Søndenåfeltet - kart (PDF, 467 kB)

Tomteprisar - Søndenåfeltet, Vikedal
Gnr/Bnr Areal Tomt nr. Pris 2017
67/218 870 64 341 105

 

Ølen

Øvrehagen - kart (PDF, 543 kB)

Tomteprisar - Øvrehagen, Ølen
Gnr/Bnr Areal Pris 2016
271/75 722 50 000

 

For meir informasjon, ta kontakt med:

Vindafjord kommune: Linda Nordveit, tlf. 412 13742, Tlf 53 65 61 06.

Vindafjord Tomteselskap: Morten Helland, tlf 458 65 508

Kontaktinformasjon

Kommunaltekniske tenester
Østbøvegen 2, Sandeid Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65