Bustad, eigedom og kart

Kommunale tomter for næringsverksemd

Westcon i Ølensvåg - Klikk for stort bilete

Vindafjord kommune har ledig tomteareal for næringsverksemd.

I oversiktskartet (PDF, 3 MB) er ledige areal merka med sirkel (ikkje alle områda er byggemodne).

Dommersnes næringsområdeReguleringsplan

Knapphus næringsområdeReguleringsplan

  • Byggemodna tomter ledig. Pris kr 250,- /kvadratmeter. Ta kontakt med Tor Gunnar Skaar, tlf 970 35 591.

Nerheim næringsområde - Reguleringsplan

  • Reguleringsprosess pågår. Ikkje opna for sal av tomter

Raunes næringsområde - Reguleringsplan

Utbjoa næringsområde Reguleringsplan

 

For detaljar i reguleringsplanane for dei ulike områda, informasjon om prisar eller etablering i Vindafjord, ta kontakt med:

Einingsleiar Marit Øverland Ilstad

Telefon: 53 65 61 02

Mobil: 416 99 045

 

Ingeniør Hildbjørg Fludal

Telefon: 53 65 61 03

Mobil: 992 35 550

Kontaktinformasjon

Kommunaltekniske tenester
Østbøvegen 2, Sandeid Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65