Bustad, eigedom og kart

Kjøp og sal av tomt

I Vindafjord kan du byggje og bu på både kommunale tomter, og tomter forvalta av private firma eller Vindafjord tomteselskap.

Min bit - Vindafjord tomteselskap

Vindafjord Tomteselskap AS er eit sjølvstendig føretak i Vindafjord kommune som har som føremål å drive med kjøp og sal av eigen fast eigedom.

Ynskjer du å kjøpe tomter som er tilrettelagt av Vindafjord Tomteselskap, kan du ta kontakt med Morten Helland på telefon: 458 65 508, eller på e-post: morten@minbit.no

 

Eksterne tomteselgarar

Firma som disponerer tomter (lista er ikkje uttømande):

 

Tinglysing

Tinglysing i fast eigedom.

Snarvegar til eksterne sider:

Kontaktinformasjon

Kommunaltekniske tenester
Østbøvegen 2, Sandeid Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65