Bustad, eigedom og kart
Westcon i Ølensvåg

Vindafjord kommune har ledig tomteareal for næringsverksemd.

I oversiktskartet (PDF, 3 MB) er ledige areal merka med sirkel (ikkje alle områda er byggemodne).

Vindafjord kommune har fleire tomter lagt ut for sal. 

Det er ikkje ledige kommunale tomter i alle bygdene, men ta kontakt med eksterne tomteselskap.

I Vindafjord kan du byggje og bu på både kommunale tomter, og tomter forvalta av private firma eller Vindafjord tomteselskap.

Kontaktinformasjon

Kommunaltekniske tenester
Østbøvegen 2, Sandeid Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65