Bustad, eigedom og kart
Westcon i Ølensvåg

Vindafjord kommune har ledig tomteareal for næringsverksemd.

I oversiktskartet (PDF, 3 MB) er ledige areal merka med sirkel (ikkje alle områda er byggemodne).

Vindafjord kommune har fleire tomter lagt ut for sal. 

Det er ikkje ledige kommunale tomter i alle bygdene, men ta kontakt med eksterne tomteselskap.

I Vindafjord kan du byggje og bu på både kommunale tomter, og tomter forvalta av private firma eller Vindafjord tomteselskap.

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Kommunaltekniske tenester
Østbøvegen 2, Sandeid Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65