Bustad, eigedom og kart

Nasjonal detaljert høydemodell (NDH)

Nasjonal detaljert høydemodell (NDH) er eit landsomfattande kartleggingsprosjekt som gir svært detaljerte høydedata. Ein kan gratis laste ned data frå https://hoydedata.no

Meir informasjon finn du på:
https://www.kartverket.no/Prosjekter/Nasjonal-detaljert-hoydemodell/

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
Besøksadr.: Østbøvegen 2, 5585 Sandeid Postadr.: Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : landbruk@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30. Plan- og byggesak stengt tysdagar