Bustad, eigedom og kart

Kart

Ulike kartløysinger:

 Fonnakart PlaninnsynKommuneplan 2017

Friluftslivskartlegging

Ved å gå inn på https://www.rettikartet.no/ kjem ein inn på Kartverket sin side for Rett i kartet.

 

Nasjonal detaljert høydemodell (NDH) er eit landsomfattande kartleggingsprosjekt som gir svært detaljerte høydedata. Ein kan gratis laste ned data frå https://hoydedata.no

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
Besøksadr.: Østbøvegen 2, 5585 Sandeid Postadr.: Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : landbruk@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30. Plan- og byggesak stengt tysdagar