Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Bustad, eigedom og kart

Huskeliste for situasjonsplan

Du kan bestille situasjonskart ved førespurnad til den kommunen der eigedommen ligg.

Kartet må vere i målestokk M = 1:1000 eller 1:500

Dette må du sjølv sørgje for å teikne inn på situasjonskartet før du sender det inn saman med ei byggesak:

Ny bustad

 • Nytt tiltak med målsetting.
 • Målsett avstand frå bustad til andre bygg.
 • Målsett avstand frå bustad til nabogrenser.
 • Målsett avstand frå bustad til senter veg.
 • Møneretning.
 • Terrengendringar som fylgje av det nye tiltaket ("skjæring", fylling, støttemurar o.l.)
 • Tilkomst/avkjøring til det nye tiltaket. Stigning på tilkomst. Eventuelle siktlinjer for avkjøring/tilkomst.
 • Framtidig garasje og oppstillingsplass for bil. (Plass til oppstilling av bil framføre garasjeport + bil må kunne snu på eigen grunn).
 • Det må bli oppgitt sokkelhøgde.
 • Tittelfelt med identifisering: Målestokk, G/B.nr., kva saka gjeld, dato.

Andre tiltak på same eigedom

 • Det nye tiltaket med målsetting.
 • Målsett avstand frå det nye tiltaket til andre bygg.
 • Målsett avstand frå det nye tiltaket til nabogrenser.
 • Målsett avstand frå det nye tiltaket til senter veg.
 • Møneretning.
 • Terrengendringar som fylgje av det nye tiltaket ("skjæring", fylling, støttemurar o.l.).
 • Tittelfelt med identifisering: Målestokk, Gnr./Bnr., kva saka gjeld, dato.

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
Besøksadr.: Østbøvegen 2, 5585 Sandeid Postadr.: Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : landbruk@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30. Plan- og byggesak stengt tysdagar