Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Bustad, eigedom og kart

Innrapportering av eldstad

Skal du skifte ovn eller anna eldstad i huset ditt må du ha ein godkjent kontrollør til å utføre arbeidet. Du treng ikkje søkje kommunen på førehand, men du må levere inn ei innrapportering med underskrift frå montør/kontrollør i etterkant.

Skal du ha ny pipe i huset ditt er du pliktig til å søkje om dette.

Innsetjing av ny eldstad

Det skal vere ein godkjent kontrollør som utfører arbeidet. Innfesting mellom pipe og ovnsrøyr er eit kritisk punkt og ikkje enkelt å kontrollere etter at ovnen er ferdig montert.

Sintef skal godkjenne ovnane som er i sal i Norge. På heimesida deira kan du sjekke om den ovnen du vurderer å kjøpa er godkjent.

Kontaktinformasjon

Haugaland brann og redning Iks
Dikterveien 8, Haugesund Dikterveien 8
5538 Haugesund
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 919 10 111