Bustad, eigedom og kart

Feiarvesenet

Feiar Kariann Eide - Klikk for stort bilete

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg er feiarvesenet si hovudarbeidsområde. Feiarvesenet skal også føre tilsyn med eldstad i alle private bustadar. 

Feiing vert som regel utført kvart andre år (minimumskravet er kvart fjerde år). Dersom huseigar ønskjer oftare feiing enn kvart andre år, kan han be om det.

Tilsyn av eldstad skal bli utført kvart fjerde år, som samsvarar med minimumskravet.

 

Gebyr

Det er eit årleg gebyr for feiing og tilsyn som vert sendt ut saman med faktura for andre kommunale gebyr.

Takstar - Feieavgiftar Huseigar som etter varsel frå feiaren ikkje har klargjort for feiing eller tilsyn av pipe/fyringsanlegg slik at feiaren får ekstratur for å utføre oppdraget, kan påleggast å dekke inn ekstrautgiftene for feievesenet, min. kr 477,- + mva.
Takstar - Feieavgiftar
Takst
Feieavgift kr 445,-
Ekstra branntilsyn per bueining i bustadhus kr 230,-
Ekstrafeiing på bestilling kr 445,-
Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Haugaland brann og redning Iks
Dikterveien 8, Haugesund Dikterveien 8
5538 Haugesund
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 919 10 111