Bustad, eigedom og kart

Brann og redning

Brannbil Vindafjord brann og redning - Klikk for stort bilete

 

Ved brann: Ring 110

Brannvesenet i Vindafjord kommune er ein del av Haugaland Brann og Redning IKS.
Følg link til heimesida og meir informasjon om Haugaland Brann og Redning IKS

Kontaktinfo:
Haugaland Brann og Redning IKS:
919 10 111
 (tastevalg for administrasjon, beredskap, forebyggende, feiing og vakttelefoner)

Brann meldes på 110.

Selskapets e-postadresse er postmottak@hbre.no
Besøksadresse: Dikterveien 8, 5538 HAUGESUD.

 

Opplæring i brannvern

Ein kvar plikter å utvisa aktsemd ved gjennomføring av aktivitet som kan medføra brann.
Følg lenke for å informasjon og innmelding av bålbrenning .

Feiar Kariann Eide

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg er feiarvesenet si hovudarbeidsområde. Feiarvesenet skal også føre tilsyn med eldstad i alle private bustadar. 

Brannvesenet i Vindafjord kommune er ein del av Haugaland Brann og Redning IKS.
Følg link til heimesida og meir informasjon om Haugaland Brann og Redning IKS

Kontaktinfo:
Haugaland Brann og Redning IKS:
919 10 111
 (tastevalg for administrasjon, beredskap, forebyggende, feiing og vakttelefoner)

Brann meldes på 110.

Selskapets e-postadresse er postmottak@hbre.no
Besøksadresse: Dikterveien 8, 5538 HAUGESUD.

Skal du skifte ovn eller anna eldstad i huset ditt må du ha ein godkjent kontrollør til å utføre arbeidet. Du treng ikkje søkje kommunen på førehand, men du må levere inn ei innrapportering med underskrift frå montør/kontrollør i etterkant.

Skal du ha ny pipe i huset ditt er du pliktig til å søkje om dette.

Kontaktinformasjon

Haugaland brann og redning Iks
Dikterveien 8, Haugesund Dikterveien 8
5538 Haugesund
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 919 10 111