Bustad, eigedom og kart

Brann og redning

Brannbil Vindafjord brann og redning - Klikk for stort bilete

 

Ved brann: Ring 110

Brannvesenet i Vindafjord kommune er organisert i to tenesteområde: Brannførebyggande avdeling og Beredskapsavdeling.

Hovudoppgåva er å førebygge mot brann for å hindre at liv og verdiar går tapt.

Ledige stillingar i brannvesenet vil bli utlyst offentleg under ledige stillingar.

Brannvernopplæring

Ein kvar plikter å utvisa aktsemd ved gjennomføring av aktivitet som kan medføra brann.

Registrer ditt bål i skjemaet.

Feiar på taket

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg er feiarvesenet si hovudarbeidsområde. Feiarvesenet skal også føre tilsyn med eldstad i alle private bustadar. 

Brannvesenet 1.jpg

Vindafjord er vertskommune for eit interkommunalt samarbeid mellom Etne og Vindafjord Brann og redning. 

Brannvesenet har ansvar for brannberedskap og førebyggande arbeid i begge kommunane. 

Skal du skifte ovn eller anna eldstad i huset ditt må du ha ein godkjent kontrollør til å utføre arbeidet. Du treng ikkje søkje kommunen på førehand, men du må levere inn ei innrapportering med underskrift frå montør/kontrollør i etterkant.

Skal du ha ny pipe i huset ditt er du pliktig til å søkje om dette.

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Brann og redning
Østbøvegen 2, Sandeid Rådhusplassen 1
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 46 81 96 49

Einingsleiar
E-post: Send epost