Bustad, eigedom og kart

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter blir fakturert i 4 terminar frå år 2020, med følgjande forfallsdato: 28. februar, 31. mai, 31. august og 30. november.

Logo - HIM - Klikk for stort bilete

Spørsmål om offentleg vatn, kloakknett og eigedomsskatt  skal rettast til Vindafjord kommune.

Avgifter og prisar på tenester finn du her i kommunen sitt taksthefte. (PDF, 429 kB)

Spørsmål om feiing/branntilsyn skal rettast til Haugaland Brann og Redning IKS: https://www.hbre.no/

Når det gjeld renovasjon og slamtømming, er det Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM) som fakturerer etter eige oppsett.

Spørsmål om renovasjon og slamtømming skal ein retta til HIM på e-post: post@him.as eller på telefon: 52 76 50 50.

Kontaktinformasjon

Kommunaltekniske tenester
Østbøvegen 2, Sandeid Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65